پژوهشکده ایمونولوژی و بیماری های عفونی- اخبار علمی
معرفی پژوهشکده ایمونولوژی و بیماریهای عفونی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۸ | 
پژوهشکده ی ایمونولوژی و بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی ایران متشکل از ۳ مرکز تحقیقاتی می باشد که شامل مرکز تحقیقات ایمونولوژی، مرکز تحقیقات مقاومت های میکروبی و مرکز تحقیقات عفونی اطفال می باشد. این پژوهشکده در سال ۱۳۹۵ رسما تصویب و شروع به کار نموده است. ساختمان فعلی آن در ضلع شرقی مجتمع آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص) قرار دارد.
نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده ایمونولوژی و بیماری های عفونی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=305.30305.56840.fa
برگشت به اصل مطلب