پژوهشکده ایمونولوژی و بیماری های عفونی- ترجمان دانش
ترجمان دانش

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۳ | 
فایل اطلاعات هسته های پژوهشی و فعالیت های ترجمان دانش پژوهشکده ایمونولوژی و بیماری های عفونی که شامل سه مرکز تحقیقات ایمونولوژی، مقاومت های میکروبی و بیماری های عفونی اطفال می باشد، خدمتتان ارائه می گردد.

دریافت فایل
نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده ایمونولوژی و بیماری های عفونی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=305.40371.75921.fa
برگشت به اصل مطلب