پژوهشکده ایمونولوژی و بیماری های عفونی- ژورنال کلاب ها
برگزاری دومین ژورنال کلاب

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ | 
در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ روز چهارشنبه خانم بوستان شناس ژورنال کلاب با عنوان پپتیدهای آنتی میکروبیال با حضور اعضای پژوهشکده و سرکار خانم دکتر موسوی هیات علمی پژوهشی مرکز تحقیقات مقاومت میکروبی ارایه نمودند.
نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده ایمونولوژی و بیماری های عفونی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=305.41383.80278.fa
برگشت به اصل مطلب