پژوهشکده ایمونولوژی و بیماری های عفونی- ژورنال کلاب ها
ژورنال کلاب ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ | 
در تاریخ ۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ده صبح ژورنال کلاب تحت عنوان نکات تکنیکی برای رسیدن به نتایج بهتر در وسترن بلات توسط آقای محمودی دانشجوی دوره دکتری پژوهشی ایمنولوژی با حضور اقای دکتر عصاره زادگان و اعضای پژوهشکده برگزار گردید.
نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده ایمونولوژی و بیماری های عفونی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=305.41383.80599.fa
برگشت به اصل مطلب