پژوهشکده ایمونولوژی و بیماری های عفونی- اخبار پژوهشکده
جلسه پایش شیوه نامه استقرار ترجمان دانش در پژوهشکده ایمونولوژی و بیماری های عفونی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۸ | 
 
این جلسه به منظور پایش شیوه نامه استقرار ترجمان دانش در پژوهشکده ایمونولوژی و بیماری های عفونی در روز چهارشنبه ۷ شهریور ماه برگزار گردید. دکتر راشدی و دکتر مینائیان بعنوان نمایندگان KTEC  در مورد شیوه نامه  استقرار فرآیند ترجمان دانش درمراکز تحقیقاتی و گروه های آموزشی در جلسه قبل مورخ ۱۹ تیر ماه ۹۷ توضیحاتی را ارائه داده بودند. در این جلسه پایش و عملیانی شدن گام اول SATORI در سه مرکز تحقیقاتی مستقر در پژوهشکده ایمونولوژی و بیماری های عفونی براساس دستورالعمل انجام شد. جمعی از اعضا هیات علمی (آقای دکتر سالکی، خانم دکتر مینائیان، آقای دکتر کربلایی نیا) و کارشناسان (آقای فرامرزی، آقای برادران، خانم سلیمان زاده، خانم فاقعی، خانم وفایی) پژوهشکده ایمونولوژی و بیماری های عفونی در جلسه حضور یافته و گزارش های خود را در رابطه با گام اول شیوه نامه استقرار ترجمان دانش در پژوهشکده ایراد نمودند.

نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده ایمونولوژی و بیماری های عفونی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=305.41442.69445.fa
برگشت به اصل مطلب