پژوهشکده ایمونولوژی و بیماری های عفونی- اخبار پژوهشکده
نگارش و تدوین کتاب

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۲۸ | 
  در روز چهارشنبه 25 مهر1397 جلسه ای با عنوان نگارش و تدوین کتابی مطابق با اهداف پژوهشکده  با حضور ریاست پژوهشکده، آقای دکتر شکرابی و اعضای هیئت علمی ( دکتر سالکی، دکتر مینائیان، دکتر خانعلی ها، دکتر نیکو و دکتر کربلایی ) و کارشناسان (خانم فاقعی و آقای فرامرزی) در پژوهشکده ی ایمونولوژی و بیماری های عفونی  برگزار گردید. در این جلسه، ابتدا  اهداف تدوین کتاب و مخاطبین آن مطرح گردید. سپس عنوان گردید تا  مطالب یا داده‌های هدفمند و منسجم از منابع مختلف تهیه و در یک مجموعه تدوین ‌شوند.
نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده ایمونولوژی و بیماری های عفونی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=305.41442.72104.fa
برگشت به اصل مطلب