پژوهشکده ایمونولوژی و بیماری های عفونی- اخبار پژوهشکده
جلسه همکاری علمی بین پژوهشکده ایمونولوژی و بیماری های عفونی و مرکز تحقیقات چشم

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۲۵ | 

جلسه مذکور با محوریت بررسی راهکارهایی جهت ایجاد همکاری های علمی بین پژوهشکده ایمونولوژی و بیماری های عفونی و مرکز تحقیقات چشم، روز چهارشنبه به مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۲ در ساعت ۷:۳۰ در مرکز تحقیقات چشم بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) برگزار گردید.

در این جلسه سرکار خانم دکتر مینائیان، سرکار خانم دکتر عظیمی و سرکار خانم دکتر خانعلی ها در مورد توانایی های پژوهشکده در زمینه های ایمونولوژی، میکروبیولوژی و پارازیتولوژی سخنرانی نموده و با اعضای گروه چشم پزشکی بیمارستان در مورد زمینه های همکاری کارآمد در حیطه های تشخیصی و درمانی ​به تبادل نظر پرداختند.
نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده ایمونولوژی و بیماری های عفونی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=305.41442.92934.fa
برگشت به اصل مطلب