دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

کارورزی چند روزه دانشجویان کارشناسی ارشد ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی ایران در پژوهشکده ایمونولوژی و بیماری های عفونی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۲۱ | 

روز اول

روز چهارشنبه ۸ آبان ۱۳۹۸ کارگاه ترجمان، تبادل و تجاری سازی دانش (KTEC) با حضور دانشجویان کارشناسی ارشد گروه ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی ایران در پژوهشکده ایمونولوژی و بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد. مدرس این کارگاه سرکار خانم دکنر سارا مینائیان از اعضای کمیته علمی ترجمان دانش بودند. محتوای کارگاه شامل ویژگی های پروپوزال های ترجمان دانش، آشنایی با ثبت آن،شناسایی مخاطبین طرح‌های تحقیقاتی و راهکارهای عملی برای برقراری ارتباط و تعامل با آنان و در پایان چگونگی استخراج و ثبت پیام منتج از پژوهش با دانشجویان آموزش داده شد.
 
روز دوم

روز دوم کارآموزی دانشجویان کارشناسی ارشد ایمونولوژی در مرکز تحقیقات ایمونولوژی در روز یکشنبه مورخ ۱۲ آبان ۹۸ برگزار شد; ابتدا خانم دکتر عظیمی به مدت یک ساعت در سالن کنفرانس پژوهشکده مبحث جداسازی پروتئین ها به روش الکتروفورز عمودی(SDS PAGE) و وسترن بلات را برای دانشجویان توضیح دادند; سپس روشSDS PAGE به صورت عملی توسط خانم عبدلی به دانشجویان نشان داده شد و دانشجویان از نزدیک با روش کار نیز آشنا شدند. در زمان انکوباسیون, مرکز تحقیقات ایمونولوژی, دستگاه ها و آزمایشات روتینی که در این مرکز انجام میشود نیز برای دانشجویان توضیح داده شد.
 
روز سوم

روز سوم کارورزی در تاریخ دوشنبه به مورخ ۱۳ آبان ۱۳۹۸ به سرپرستی سرکارخانم دکتر شهره نیکو و همکاری سرکار خانم فاطمه سپهوند برگزار گردید که در قسمت تئوری تعاریف و مفاهیم اولیه کشت سلول ، نحوه پاساژ دادن سلولهای چسبان و غیرچسبان، فریز و دفریز کردن سلولها، شمارش سلولها ،انواع محیط کشت و نکات آن، آلودگی های رایج و روش شناسایی انها، معرفی تجهیزات و وسایل کشت سلول و نکات ایمنی برای ورود به اتاق کشت سلول ارائه شد.
در قسمت عملی جداسازی سلولهای تک هسته ای از خون محیطی بوسیله فایکول صورت گرفت. سپس سلولها با لام نئوبار شمارش شدند و درانتها از سلولهای تک هستهای خون محیطی فریز تهیه شد.
 
روز چهارم

روز دوشنبه  ۱۳ آبان ۱۳۹۸ جلسه کارورزی برای دانشجویان ایمونولوژی قسمت میکروب شناسی  با تدریس سرکار خانم دکتر سارا مینائیان و همکاری کارشناسان میکروبشناسی سرکار خانم زینب فاقعی و سرکار خانم ریحانه طاهری با مباحث کشت ایزوله خطی، رنگ آمیزی گرم، تعیین هویت میکروبی ، آنتی بیوگرام    Etestپیگیری شد.
 
روز پنجم

روز شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸ جلسه دوم کارآموزی قسمت میکروب شناسی  با تدریس سرکار خانم دکتر سارا مینائیان و همکاری سرکار خانم فاطمه شاملو و سرکار خانم ریحانه طاهری با مباحث تئوری و عملی ,استخراج DNA، PCR ، MIC و MBC انجام شد. سپس دانشجویان به آزمایشگاه انگل شناسی پژوهشکده منتقل شدند و سرکار خانم دکتر خانعلی ها تدریس بخش های  رنگ آمیزی اسید فاست، روش های تشخیص تک یاخته ای های روده ای شامل آمیب ها و تاژکداران را به ایشان آموزش دادند.

در نهایت به منزله خاتمه کارورزی، سرکار خانم سلیمان زاده کارشناس آموزش پژوهشکده از کارورزان ارزشیابی به عمل آورند.
 
در پایان از سرکار خانم وفایی، منشی محترم پژوهشکده جهت ایجاد هماهنگی های لازم بین بخش های مختلف پژوهشکده به منظور برگزاری روان و بدون مداخله این کارورزی تشکر می نماییم.

 

 
 
 CAPTCHA

دفعات مشاهده: 767 بار   |   دفعات چاپ: 38 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر