پژوهشکده ایمونولوژی و بیماری های عفونی- اخبار علمی
نابودی باکتری‌های خطرناک با زهر عقرب

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۴/۲ | 
به گزارش پایگاه خبری ساینس دیلی، برای استخراج زهر عقرب Diplocentrus melici از روش متداول تحریک دم جانور با استفاده از پالس الکتریکی استفاده شد. در هنگام استخراج زهر و نمونه‌گیری از آن محققان متوجه تغییر رنگ زهر شفاف به رنگ قهوه‌ای در مجاورت هوا شدند. با بررسی علت این امر مشخص شد دوترکیب شیمیایی در زهر عقرب وجود دارد که موجب این تغییر رنگ می‌شود. یکی از این ترکیبات در مجاورت هوا به رنگ قرمز و دیگری به رنگ آبی در می‌آید. با بررسی ساختار شیمیایی این ترکیبات مشخص شد هردو ماده از ترکیبات بنزوکوینون بوده که دارای خواص ضد میکروبی است.
پس از مشخص شدن ساختار شیمیایی این مواد محققان تلاش کردند تا نمونه مصنوعی آن‌ها را در آزمایشگاه بسازند. زهر عقرب با توجه به مقدار آن، یکی از گران‌ترین مواد موجود در زمین محسوب می‌شود و تولید یک گالن از آن ۳۹ میلیون دلار هزینه دارد. بنابراین تولید مصنوعی ترکیبات مهم موجود زهر این جانور دارای اهمیت بسیاری است.
پس از تولید مصنوعی ترکیبات موردنظر، محققان شروع به آزمایش این مواد در بافت موش کردند، در این آزمایشات مشخص شد بنزکینون قرمز رنگ در نابودسازی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس بسیار موثر است و ماده آبی رنگ تمام گونه‌های باکتری توبرکلوزیس را که عامل بیماری سل است، از جمله گونه‌هایی را که در برابر داروهای موجود مقاوم هستند، به سادگی نابود می‌کند.
گزارش کامل این تحقیقات در نشریه Proceedings of the National Academy of Sciences منتشر شده است.
نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده ایمونولوژی و بیماری های عفونی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=305.30305.85388.fa
برگشت به اصل مطلب