پژوهشکده ایمونولوژی و بیماری های عفونی- تاریخچه پژوهشکده
تاریخچه پژوهشکده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۲/۷ | 
در بهمن ماه سال ۱۳۹۵ پژوهشکده ایمونولوژی و بیماریهای عفونی به منظور هم افزایی سه مرکز تحقیقاتی مقاومت های میکروبی و ایمنولوژی و عفونی اطفال به ریاست آقای دکتر شکرابی تاسیس گردید.
نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده ایمونولوژی و بیماری های عفونی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=305.41172.79613.fa
برگشت به اصل مطلب