پژوهشکده ایمونولوژی و بیماری های عفونی- اخبار پژوهشکده
دستور العمل ایمنی پژوهشکده تهیه کننده خانم فاقعی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ | 
دستور العمل اصول ایمنی زیستی جهت دانشجویان و اعضای محترم پژوهشکده که توسط سرکار خانم فاقعی تهیه شده است .
نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده ایمونولوژی و بیماری های عفونی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=305.41442.80049.fa
برگشت به اصل مطلب