پژوهشکده ایمونولوژی و بیماری های عفونی- اخبار پژوهشکده
جلسه مشترک با دانشکده پرستاری و مامایی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۱۰ | 
در تاریخ ۲ مهر ماه سال جاری ریاست محترم پژوهشکده سرکار خانم دکتر میناییان با اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی در محل دانشکده جلسه مشترک برگزار کردند. در این جلسه خانم دکتر میناییان به معرفی پژوهشکده و سه مرکز تحقیقاتی تابعه پرداختند سپس به بیان اهداف و رسالت پژوهشکده و اقدامات علمی و طرح های انجام شده و در حال اجرای پژوهشکده پرداخته و در پایان با اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی قرار به  تفاهم مبنی بر انجام طرح های مشترک بین دو مرکز گذاشته شد.
نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده ایمونولوژی و بیماری های عفونی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=305.41442.90644.fa
برگشت به اصل مطلب